Te asute siin: Avaleht > Näide piiri tähistamisest

Näide piiri tähistamisest

Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 5. juulist 1994.a nr 248

§4. Muuta punkti 50 teist
lõiku ja sõnastada see järgmiselt:
"Neist dokumentidest koostatakse maa tagastamise toimik ning maatüki piirid
tähistatakse looduses piirimärkidega, kusjuures visiiride sisseraiumise ja
piirimärkide paigaldamise kohustus ühes vastavate kulude kandmisega on
õigustatud subjektidel".


Piiri tähistamise näiteid

Kivi

 tähistus piirikivil (soone sügavus 1-2 cm)


Kupits Pealtvaates

kupits pealtvaates

Kupits külgvaates

kupits külgvaates

piiride kividega tähistamise näide

piiri kividega tähistamise näide

 

153550